Afasietherapeut/logopedist in Hoorn

Afasietherapeut/logopedist

voor gemiddeld 16 uur per week, mogelijkheid met uitbreiding van uren buiten het afasiecentrum

vacature voor afasietherapeut ten behoeve van het decentraal vorm gegeven Afasiecentrum

Algemene informatie

Esdégé-Reigersdaal heeft in de regio's Alkmaar, Hoorn en de Noordkop een Afasiecentrum in oprichting. Het bestaat nu ongeveer 2,5 jaar. In dit centrum wordt aan mensen met afasie de gelegenheid geboden om met elkaar in groepsverband de eigen communicatiemogelijkheden in het dagelijks leven te versterken. Het Afasiecentrum wordt decentraal vormgegeven in de verschillende activiteitencentra van Esdégé-Reigersdaal (Alkmaar, Schagen, Hoorn en Den Helder). Deze activiteitencentra bieden activeringsprogramma's, begeleiding en behandeling aan mensen met hersenletsel en in het bjizonder met afasie. Het Afasiecentrum is aangesloten bij Hersenletsel.nl en zal ook gecertificeerd worden. Esdégé-Reigersdaal heeft al twee deskundige logopedisten met actuele kennis van hersenletsel en afasie in dienst.

Functie-informatie

De afasietherapeut richt zich vanuit de eigen professie op het bevorderen van de zelfredzaamheid in het dagelijkse leven en van de kwaliteit van leven van de cliënt met afasie, door:
– het ontwikkelen van activiteiten binnen het Afasiecentrum voor cliënten en direct betrokkenen en de implementatie daarvan;
– het verantwoordelijk zijn voor het primaire proces van behandeling/begeleiding (het houden van intakes, opstellen en uitvoeren van behandelprogramma's, het samenstellen van groepen, cliëntenoverleg en evaluaties, rapporteren op doelen, werken in het ECD);
– Het verzorgen van deskundigheidsbevordering van begeleiders op het gebied van afasie, het adviseren van begeleiders bij het uitvoeren van groepsactiviteiten. Door de intensieve samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid en ontstaan korte lijnen voor de inzet van een specifieke behandeling of begeleiding;
– Het opbouwen en onderhouden van contacten met verwijzers van (nieuwe) cliënten naar het Afasiecentrum en het leveren van een belangrijke bijdrage aan de PR van het Afasiecentrum.

De werkzaamheden zullen vooral plaats vinden in Hoorn. Tevens zal een dagdeel op 1 van de andere locaties worden ingevuld.  Mogelijk zal er in de toekomst uitbreiding kunnen plaats vinden. Er  is direct een mogelijkheid om meer uren te werken (met cliënten met een verstandelijke beperking).

Functie-eisen

Vanwege de ontwikkeling en uitbreiding van ons afasie centrum zoeken wij een enthousiaste collega die samen met de twee collega-afasietherapeuten verder wil bouwen aan de deskundigheid van ons centrum. Enige pioniersgeest is je daarom niet vreemd. Je bent initiatiefrijk en kunt initiatieven vertalen in concrete voorstellen. Je kunt zowel zelfstandig werken, binnen de organisatie-kaders, als samenwerken en je bent flexibel.

Je bent in het bezit van het diploma Logopedie met aanvullende opleiding en ervaring , liefst tot het niveau van afasietherapeut (bijvoorbeeld de opleiding NTSS of vergelijkbaar). Je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. En het NVLF afasieregister. Je hebt ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in de behandeling van mensen met afasie.  Mocht je nog  niet volledig voldoen aan onze eisen nodigen we je ook uit om te solliciteren, wij bieden je de  mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

De CAO Gehandicaptenzorg is op de functie van toepassing. Het salaris bedraagt maximaal € 3948,,– bruto per maand bij een fulltime dienstverband (FWG 55). De aanstelling is vooralsnog tijdelijk voor de duur van een jaar, in afwachting van de verdere ontwikkeling van het Afasiecentrum. 

Inlichtingen

Meer inhoudelijke informatie kan worden verkregen  bij Mariëlle Koelewijn op telefoonnummer  06-51800287 of Cathrine Lemmens op telefoonnummer 06-25350025 of bij Sonja Faas, manager (Para)Medische Diagnostiek en Behandeling, op telefoonnummer: 06-10560472 (vakantie vanaf 15 juli a.s.).

Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, kun je tot uiterlijk 4 augustus a.s. insturen via onderstaande button: "Solliciteer". De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdagmiidag 8 augustus.

Facebook Twitter Linkedin