Basisopleiding (1 jaar)

Wat is het?

De 1-jarige BASISOPLEIDING is een opleiding waarin je leert volgens de visie en uitgangspunten van de Esdégé-Reigersdaal te werken in de functie van begeleider. In 40 lesweken komen belangrijke thema’s aan bod die spelen in de ondersteuning van mensen met een beperking.

Het uitgangspunt van de 1-jr BASISOPLEIDING is dat de theorie de praktijk volgt. Wat je leert, is direct toepasbaar in de praktijk. Daarnaast vormt de praktijk de basis van elke lesdag. We verwachten van jou als deelnemer dat je, wat je leert tijdens de opleiding, toepast op je werk. Ook krijg je opdrachten die je uit voert in de praktijk.

Tijdens de opleiding wordt gewerkt met het programma Pynter, een leer-management systeem waarbinnen alle theorie en praktijkopdrachten zijn te vinden en te delen.
De lessen bereid je voor met behulp van e-learning.

Doel

De deelnemer basiskennis en vaardigheden bijbrengen zodat hij of zij het werk op het niveau van begeleider op een goede manier kan uitvoeren.

IS HET IETS VOOR MIJ?

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn als ada-medewerker of begeleider bij Esdégé-Reigersdaal. Dit kunnen medewerkers zijn die al langere tijd werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg en hun deskundigheid in de functie van begeleider willen vergroten. Het kunnen ook medewerkers zijn die als zij-instromer bij Esdégé-Reigersdaal terecht zijn gekomen en nog geen gerichte opleiding of ervaring hebben in de gehandicaptenzorg.

Voorwaarden voor deelname aan de opleiding

 • Een arbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur per week
 • Akkoord en support van je clustermanager.
 • Ben je ada-medewerk(st)er, dan is het bovendien noodzakelijk dat je voldoende contacten hebt met cliënten en dat je op je werkplek aan je opdrachten kunt werken op begeleidersniveau.
 • Een praktijkopleider die je gedurende de opleiding begeleidt.
 • Over de kosten van de opleiding en de 7 uur die je wekelijks nodig hebt voor de opleiding, maak je afspraken met je clustermanager. Je tekent hiervoor een studieovereenkomst.

WAT HOUDT HET PRECIES IN?

Programma opbouw

Onze Visie speelt een belangrijke rol in de Basisopleiding. Alle mensen zijn gelijkwaardig.
Elk mens is uniek en heeft recht op:

 • Respect
 • Ontplooiing
 • Een volwaardige plaats in de samenleving
 • Andere mensen om zich heen
 • Keuzes om het eigen leven in te richten

Dit wordt vertaald naar de volgende thema’s:

Thema   0: ik als werker
Thema   1: Visie
Thema   2: Beeldvorming
Thema   3: Ontwikkeling
Thema   4: Basiszorg
Thema   5: Bijzondere ondersteuningsvragen
Thema   6: Zeggenschap
Thema   7: Relaties
Thema   8: Burgerschap
Thema   9: Respect
Thema 10: Techniek

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij.
Ook krijg je 2 keer een kennistoets en wordt de voortgang in de praktijk bijgehouden.

Docent

De opleiding wordt gegeven door diverse (gast)docenten.
Daarnaast worden de studenten begeleid door 2 leercoaches, Conny Kooy en Roos Jambroes.

Certificaat met cijferlijst

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat met cijferlijst. Dit certificaat is branchebreed erkend en draagt het kwaliteitstempel vanuit het SOEC (Stichting OpleidingsErkenningen Care).

HOEVEEL TIJD KOST HET EN WANNEER IS DE OPLEIDING?

Duur

De opleiding duurt 40 dagen.
De 40 lesdagen zijn verdeeld over een schooljaar (tijdens de vakanties en feestdagen ben je vrij).

De lessen vinden plaats op locatie Bogert (1e verdieping), Bogert 1, 1721 PK Broek op Langedijk.

De lesdag is op woensdag en duurt van 08.30 tot 15.30 uur. Een gemiddelde dag van de Basisopleiding ziet er als volg uit:

Tijd Activiteit
08:30-09:00 uur Opening van de dag
09:00-10:30 uur Workshop: hoorcollege en aanvullende onderwijsvormen
10.30-10.45 uur pauze
10:45-12:00 uur Theorie in praktijk (Tip)
12:00-12:45 uur Lunch
12:45-14:00 uur Werkbegeleiding
14.00-14.05 uur pauze
14:05-15:30 uur Workshop: hoorcollege en aanvullende onderwijsvormen op basis van casus

 

Wat heb je verder nodig:

 • 7 uur per week om lessen te volgen in Broek op Langedijk.
 • Naast de lesdagen minimaal 3 uur per week voor het werken aan je praktijkopdrachten. Tijdens deze praktijkuren werk je aan opdrachten op je eigen cluster of op een ander cluster.
 • Je krijgt ook huiswerkopdrachten, zoals verslagen schrijven en voorbereidingsopdrachten. De huiswerkopdrachten nemen ongeveer 3 uur in beslag. Je wordt begeleid door een praktijkopleider (op je werk) en een leercoach (tijdens de les). Zij werken ook nauw met elkaar samen.

Data

Op WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2018 willen we (bij voldoende aanmeldingen) een nieuwe lesgroep starten.

Klik op volgende link voor meer informatie over de opleiding:
Basisopleiding folder 2018-2019 (A4)

HOEVEEL GELD KOST HET?

De kosten voor deelname aan de opleiding zijn € 1200 per persoon.

NB Over de kosten van de opleiding en de 7 uur die je wekelijks nodig hebt voor de opleiding, maak je afspraken met je clustermanager en teken je een studieovereenkomst.

 

Facebook Twitter Linkedin