LIO – Leergang Intensieve Ondersteuning

WAT IS HET?

Dit is een praktijkgerichte opleiding voor medewerkers die cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag begeleiden of gaan begeleiden. De praktijk is zoveel mogelijk geïntegreerd in de lesdagen. Voor elke module moet je bovendien een opdracht in de praktijk uitvoeren.

Doel

De deelnemers kennis en vaardigheden bijbrengen die zij nodig hebben om zelfverzekerd te zijn in het begeleiden van cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag.

IS HET IETS VOOR MIJ?

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor zowel begeleiders als cliëntbegeleiders die willen gaan werken (of al werken met) cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag. Het gaat hierbij om:

 • Medewerkers die bij hun cluster boventallig raken en willen doorstromen naar een cluster met cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag.
 • Medewerkers die vanuit andere clusters graag zouden willen doorstromen naar een cluster met cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag.
 • Medewerkers die al werken met cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag en zich hierin verder willen professionaliseren.

Voorwaarden voor deelname aan de opleiding

De voorwaarden voor deelname zijn als volgt:

De opleiding is op MBO+ niveau hetgeen betekent dat je werk- en denkniveau hierop aansluit.
Je hebt een arbeidsovereenkomst en bent werkzaam op (of bent inmiddels overgeplaatst naar) een cluster met cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag. Het is noodzakelijk om tijdens het volgen van de opleiding ervaring op te doen met het begeleiden van deze cliënten.
We verwachten dat je al enige ervaring hebt met het werken in de gehandicaptenzorg. Je beheerst de basiscompetenties die verbonden zijn aan je functie (begeleider of cliëntbegeleider) en we verwachten dat je kunt werken met een OSP.

WAT HOUDT HET PRECIES IN?

Programma opbouw

De opleiding bestaat uit 4 modules (en module wit) een en het maakt niet uit met welke module je start. Je kunt op 4 momenten tijdens de opleiding instromen en vervolgens de 4 modules doorlopen zoals ze vanaf dat moment ingepland zijn. De 4 modules zijn:

Module BLAUW Wie ben ik en waarom ?
Module GROEN Cliënt in beeld
Module GEEL Ontwikkelingspsychologie
Module ORANJE Beroepshouding / Methodieken
Module WIT Ik als professional

Elke module (behalve module wit) bestaat uit 5 lesdagen, verdeeld over 10 weken (je hebt 1 keer in de 2 weken les).

Module blauw: Wie ben ik en waarom ?
Wie we zijn wordt bepaald door vele factoren. In deze module leren we kijken naar de verschillende factoren die de persoonlijkheid kunnen beïnvloeden. En factoren die “verstorend” kunnen werken (psychiatrische ziektebeelden, autisme, gebruik van middelen etc.).

Module groen: Cliënt in beeld
Tijdens deze module leer je meer over observeren en analyseren aan de hand van de methode Heijkoop.

Module geel: Ontwikkelingspsychologie
Tijdens deze module leer je over de emotionele, sociale, lichamelijke/seksuele, cognitieve, communicatieve en morele ontwikkeling van de mens in het algemeen en cliënten uit deze doelgroep in het bijzonder.

Module oranje: Beroepshouding / methodieken
Binnen de clusters die werken met cliënten met intensieve ondersteuningsvragen worden verschillende methodieken gebruikt. Tijdens deze module krijg je meer informatie over een aantal methodieken, namelijk:

 • Gentle teaching
 • Triple C
 • Oplossinggericht begeleiden
 • Active Support
 • Ook krijg je de mogelijkheid zelf meer te weten te komen over een methodiek naar jouw keuze.

Module wit: ik als professional
In deze module staat je persoonlijke ontwikkeling als professional centraal.
Hij beslaat de hele leergang  en wordt begeleid door een leercoach.
Je ontwikkeling wordt omschreven in vier fases:

 • In kaart brengen van je eigen talenten, ervaring en kennis. Onderzoek naar eigen waarden en de daaruit voortkomende normen.
 • Kritisch kijken. Kritische vragen stellen aan jezelf en je collega’s
 • Je rol en positie. De relatie en invloed die je hebt op cliënten en collega’s.
 • Zelfstandig onderzoekend in je werk staan.

Halverwege de leergang heb je een voortgangsgesprek en je sluit af met een eindgesprek waarin wordt gereflecteerd op je ontwikkeling.

Docent

De opleiding wordt gegeven door een vaste docent per module.
Deze docent is een orthopedagoog die expert is op het gebied van het te behandelen onderwerp.

Daarnaast wordt het deel persoonlijke ontwikkeling begeleid door een leercoach.

En op de werkvloer wordt je begeleid door een praktijkopleider.

Certificaat

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat.
Dit certificaat is branchebreed erkend en draagt het kwaliteitstempel vanuit het SOEC (Stichting OpleidingsErkenningen Care).

 

HOEVEEL TIJD KOST HET EN WANNEER IS DE OPLEIDING?

Duur

De opleiding duurt 20 dagen.

De 20 lesdagen zijn onderverdeeld in 4 modules en verdeeld over een schooljaar (tijdens de vakanties en feestdagen ben je vrij).

De lessen vinden plaats op de woensdag of de vrijdag (afhankelijk van de module), zo mogelijk op locatie de Bogert te Broek op Langedijk. De lesdag duurt van 8:30 tot 13:00 uur.

Een gemiddelde dag van de opleiding ziet er als volg uit:

Tijd Activiteit
08:30 – 09:45 uur Persoonlijke ontwikkeling
10.00 – 11.00 uur Praktijkcoach
11:00 – 13:00 uur Theorie in praktijk

Elke lesdag is er 2 uur voor persoonlijke ontwikkeling. Voor elke medewerker binnen Esdégé- Reigersdaal zijn persoonlijke vaardigheden zoals reflecteren, feedback geven en communicatie belangrijk. Dit geldt misschien wel des te meer voor de cliënten in deze doelgroep. Tijdens de 2 uur persoonlijke ontwikkeling staan deze onderwerpen centraal. Intervisie is hierbij een belangrijke werkvorm. Er is dus voldoende mogelijkheid om met persoonlijke casussen uit het werkveld aan de slag te gaan.

Je wordt begeleid door een ‘maatje’ op je werk en (tijdens de les) een leercoach.

Wat heb je verder nodig:

4 uur per 2 weken om lessen te volgen in Broek op Langedijk.
Naast de lesdagen minimaal 3 uur per 2 weken voor het werken aan je praktijkopdrachten. Tijdens deze praktijkuren werk je aan opdrachten op je eigen cluster of bij iemand anders op het cluster.
Je krijgt ook huiswerkopdrachten, zoals verslagen schrijven en voorbereidingsopdrachten d.m.v. e-learning. De huiswerkopdrachten nemen ongeveer 1 uur in beslag.

Data

Bij voldoende aanmeldingen start Lesgroep 9 start op 16 mei 2018 met module BLAUW.

HOEVEEL GELD KOST HET?

De kosten voor deelname aan de opleiding zijn € 750 per persoon.
NB Deze kosten zijn voor de 4 modules samen.

 

 

Facebook Twitter Linkedin