Praktijk Gestuurd Leren (PGL)

NIEUW! Praktijk Gestuurd Leren (PGL) in samenwerking met ROC Kop van NH

Voor wie?

Voor iedere medewerker van Esdégé-Reigersdaal die werkt als (cliënt)begeleider binnen onze organisatie en graag een passend MBO diploma wilt behalen.

Belangrijk hierbij is dat je gemotiveerd en gedisciplineerd bent, aangezien je voor een deel zelf jouw opleidingstraject bepaald. Dit maakt het een wezenlijk ander leertraject dan een reguliere MBO opleiding en het vraagt dan ook een proactieve houding.

Omdat deze manier van leren de regie voor jouw ontwikkeling bij jou als deelnemer legt, met respect voor alles wat er al in jouw persoonlijke ‘rugzak’ zit, past het heel mooi bij onze visie.

Wat is er mogelijk?

Binnen het PGL onderwijs worden verschillende opleidingen aangeboden. Een aantal opleidingen zijn ook te volgen als dubbelkwalificatie. Dit houdt in dat je tegelijkertijd twee opleidingen volgt en dus twee diploma’s behaalt. Dit kan heel interessant zijn als je werkt met een doelgroep waar zowel de verzorgende kant als de begeleidende kant een grote rol speelt.

 Enkel kwalificeren

  • Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3)
  • Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3)
  • Verzorgende-IG (niveau 3)
  • Mbo-Verpleegkundige (niveau 4)
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niv. 4)

Dubbelkwalificatie:

  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg in combinatie met mbo-Verpleegkundige (niveau 4)
  • Begeleider gehandicaptenzorg in combinatie met Verzorgende-IG (niveau 3)

 Inhoud van de opleiding

Het PGL onderwijs wordt gestuurd door leervragen en wensen vanuit de beroepspraktijk.

De opleiding is flexibel in tempo en duur. Je kunt dus vier keer per jaar starten binnen het PGL onderwijs. Er worden een keer in de week workshops gevolgd via het ROC.

Esdégé-Reigersdaal kan aansluitend op de leervraag van de studenten ook workshops verzorgen op diverse onderwerpen, dus een mooie manier om de kennis en kunde uit onze organisatie te delen!

Jij bepaalt in grote mate zelf jouw leertraject (in samenspraak met je coach en werkbegeleider).

Kernwoorden: het PGL leidt op tot medewerkers die vakbekwaam, vakvolwassen, reflectief, flexibel inzetbaar en weerbaar zijn.

Meer info? roos.jambroes@esdege-reigersdaal.nl of kirsten.schoutsen@esdege-reigersdaal.nl

Facebook Twitter Linkedin