Clustermanager De Ploeg in Warmenhuizen

Het Cluster

De Ploeg bestaat uit drie onderdelen: Steunpunt "'t Lange Weidje" is een woonvoorziening waar ondersteuning wordt geboden aan 10 cliënten in het hoofdgebouw en 3 cliënten in de nabije omgeving (leeftijd variërend van begin 20 tot in de 80). Er wordt ondersteuning geboden aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met psychiatrische problematiek. Steunpunt "Kuipersven" ligt naast de hoofdlocatie. Dit steunpunt is de ontmoetingsplaats voor circa 18 cliënten die in een eigen appartement wonen. Het "Ambulante team" biedt ondersteuning aan individuele cliënten en gezinnen in Warmenhuizen en daarbuiten met een straal van ongeveer 15 km. Kenmerkend voor het cluster De Ploeg is het dorpse karakter waarbinnen al langere tijd een vaste kern van medewerkers werkzaam is. Er heerst grote saamhorigheid, er is sprake van een grote mate van zelfstandigheid, men weet wat men aan elkaar heeft, maar er is ook ruimte voor vernieuwing. De ondersteuningsvragen vanuit de cliënten zijn heel divers.

Wie ben je

Je bent een sociaal mens; daadkrachtig en enthousiast. Je beschikt over inlevingsvermogen; je weet en wilt weten wat er op de werkvloer gebeurt en je bent in staat om daarover met de medewerkers op een open wijze in gesprek te gaan. Met je duidelijke en doortastende stijl van leidinggeven kun je lijnen uitzetten en draagvlak creëren binnen de teams van het cluster. Daarnaast ben je flexibel, heb je een luisterend oor voor je collega's en voor de cliënten en beschik je over humor en relativeringsvermogen. Waar nodig durf en kun je besluiten nemen. Je geeft medewerkers vertrouwen en de verantwoordelijkheid die ze aankunnen. Je weet daarmee zowel de teams, als de individuele medewerker te motiveren en te stimuleren tot zo zelfstandig mogelijk functioneren. Je bent in staat feedback op waarde te schatten en te reflecteren op je eigen handelen. Je weet de vertaalslag te maken vanuit geformuleerde beleidskeuzes naar de dagelijkse praktijk en kunt met behoud van wat al is gerealiseerd, blijven zoeken naar verbetering in de ondersteuning. Je werkt aan en houdt medewerkers goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen en buiten Esdégé-Reigersdaal. Je zakelijke en ondernemende kwaliteiten zorgen voor een financieel gezond en op innovatie gericht cluster.

Jouw ervaring en opleiding

Je hebt ervaring in een leidinggevende functie, inclusief het dragen van eind- en budgetverantwoordelijkheid. Bovendien heb je ervaring met dienstverlening aan mensen met een beperking. Je kunt in nauwe samenwerking met de medewerkers en de gedragsdeskundige, korte en lange termijn plannen uitzetten en uitvoeren en sturing geven aan veranderingen. Je bent een teamspeler en je kunt adequaat communiceren met medewerkers, cliënten en hun verwanten. Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en je bent bereid je kennis te vergroten, mede door je interactie met de werkvloer. Je hebt daarnaast kennis en ervaring met team- en veranderprocessen gericht op vooruitgang en ontwikkeling. Tot slot functioneer je op basis van opleiding en ervaring minimaal op HBO-niveau.

Wij bieden

De CAO Gehandicaptenzorg is op de functie van toepassing. Het salaris bedraagt maximaal € 4.499,- bruto per maand (FWG 60) bij een fulltime dienstverband. De aanstelling zal plaatsvinden voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband worden omgezet in onbepaalde tijd.

Inlichtingen en sollicitatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij Frank van Herpen, manager MO&O, tel. (0226) 33 23 36. Je kunt ook kijken op onze website https://www.deploeg.st-er.nl/.

Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kun je tot en met 21 juli a.s. versturen via onderstaande button 'Reageren'. De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op dinsdag 13 augustus a.s.

Een gesprek met de cliëntenraad hoort ook tot de procedure en zal plaatsvinden op donderdagavond 15 augustus, een gesprek met de verwantenraad zal nog worden ingepland. Een psychotechnisch onderzoek zal plaatsvinden op 23 augustus.

Facebook Twitter Linkedin