Supportopleiding

WAT IS HET?

De Supportopleiding is een erkende MBO niveau 4 opleiding tot persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Doordat de opleiding door Esdégé-Reigersdaal is vormgegeven in samenwerking met Oppstap, is het leren dicht bij de praktijk gebleven. Je leert voor een belangrijk deel op de werkplek (Werkplekleren). Je gaat aan de slag met actuele vraagstukken uit je eigen werkpraktijk, het doel is dat de cliënt er beter van wordt. Hierbij word je op de opleiding begeleid door een leercoach en in de praktijk door je praktijkopleider. E-learning maakt onderdeel uit van de opleiding. Dit betekent dat je de lesdagen thuis online voorbereidt, door middel van het kijken van filmpjes, het lezen van teksten en het beantwoorden van vragen. Persoonlijke ontwikkeling is een erg belangrijk onderdeel van de opleiding. Je leert kritisch naar jezelf en naar je werk kijken, feedback geven, samenwerken enzovoorts.

Doel

De medewerker kennis en vaardigheden bijbrengen, zodat hij/zij het werk op het niveau van cliëntbegeleider op een goede manier kan uitvoeren. De deelnemer ontvangt na voldoende afronding een landelijk erkend MBO niveau 4 opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

IS HET IETS VOOR MIJ?

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die werken of gaan werken als cliëntbegeleider. Het kunnen medewerkers zijn die net binnen de organisatie zijn gaan werken, maar ook medewerkers met geruime werkervaring.

Voorwaarden voor deelname aan de opleiding

De voorwaarden voor deelname zijn als volgt:

 • Je hebt een arbeidscontract van minimaal 16 uur in de week
 • Je hebt een akkoord van de clustermanager
 • Je kunt een keer in de 3 weken, 2 dagen les volgen (in totaal 6 uur) in Broek op Langedijk.
 • Daarnaast volg je een beperkt aantal studieactiviteiten binnen de organisatie. Dit kunnen bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, een workshops of e-learning zijn.
 • Je hebt gemiddeld 8 uur per week om te werken aan opdrachten in de praktijk. Tijdens deze praktijkuren werk je aan opdrachten op je eigen werkplek of op een ander werkplek.
 • Je krijgt ook huiswerkopdrachten, zoals verslagen schrijven en voorbereidingsopdrachten. De huiswerkopdrachten nemen ongeveer 2,5 uur per week in beslag. Je wordt begeleid door een praktijkopleider (op je werk) en een leercoach (tijdens de les). Zij werken nauw met elkaar samen.
 • Je hebt een diploma vmbo (theoretische leerweg of kader) of Mavo, een overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of een certificaat basisopleiding. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, is het mogelijk om in gesprek te gaan met Tover om de mogelijkheden te onderzoeken.

WAT HOUDT HET PRECIES IN?

Programma opbouw

De twee- jarige opleiding bestaat uit 7 modules. De modules zijn gebaseerd op de 5 pijlers van de visie van Esdégé-Reigersdaal. Daaraan zijn de modules ‘Ik als professional’ en ‘Gezondheid’ toegevoegd. De volgende modules komen aan bod:

 • Ontwikkeling
 • Respect
 • Keuze
 • Relaties
 • Participatie
 • Gezondheid
 • Ik als professional
 • Algemeen Vormend Onderwijs (Engels, Nederlands, rekenen en burgerschap)

Ik als professional is een lintmodule en zal gedurende twee jaar elke keer terug komen.
Het Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) komt het eerste jaar elke dinsdag aan bod. In het tweede jaar kun je je verdiepen in een bepaald onderwerp door een keuzedeel te kiezen.

De opleiding beslaat 24 lesdagen verdeeld over twee schooljaren. Een keer in de drie weken volg je twee lesdagen achter elkaar. Daarnaast zijn er drie keer per jaar voortgangsgesprekken met de leercoach en praktijkopleider.

Elk jaar is onderverdeeld in 6 modules en een lintmodule. Elke module bestaat uit 4 lesdagen. Tijdens vakanties en feestdagen ben je vrij.

De lessen vinden 1 keer in de 3 weken plaats op maandag en dinsdag op locatie de Bogert te Broek op Langedijk.

Een lesdag duurt van 8:30 tot 16:30, waarbij de tijd van 15:00 tot 16:30 is vrijgesteld voor bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken en reistijd met betrekking tot werkbezoeken.

Diploma

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangen de deelnemers een landelijk erkend MBO niveau 4 diploma.

HOEVEEL TIJD KOST HET EN WANNEER IS DE OPLEIDING?

Duur

De opleiding beslaat 24 lesdagen verdeeld over twee schooljaren. Een keer in de drie weken volg je twee lesdagen achter elkaar. Daarnaast zijn er drie keer per jaar voortgangsgesprekken met de leercoach en praktijkopleider.

Wanneer?

De afdeling ToveR, de opleidingsafdeling van Esdégé-Reigersdaal, kan je vertellen wanneer er weer een mogelijkheid is om in te stromen.

HOEVEEL GELD KOST HET?

De kosten van deze opleiding zijn € 1700

Wanneer je als medewerker van Esdégé-Reigersdaal een opleiding wilt volgen, maak je daar afspraken over met je (cluster)manager / leidinggevende. Deze afspraken worden vastgelegd in een studieovereenkomst.

Meer informatie over de Supportopleiding vind je in de Folder Supportopleiding

 

Facebook Twitter Linkedin