Lid Raad van Bestuur in Heerhugowaard

Een inspirerend en verbindend bestuurder (met financiële achtergrond)
DienstverbandVast contract (mogelijk)
RegioNoord-Kennemerland
Uren33-36 uur
Aantal uren36
Specifieke functieLid Raad Van Bestuur

Wie zijn wij?

Esdégé-Reigersdaal biedt ondersteuning aan 3000 mensen met een beperking, in de bovenste helft van Noord-Holland. We zijn een visie gestuurde organisatie. Alles wat we doen en bedenken – op elk niveau van de organisatie – is onderdeel van een continue zoektocht om de levenskwaliteit van mensen met een beperking te behouden of vergroten. Onze gemeenschappelijke inzet is gericht op de regie over het eigen leven, het welzijn en het volwaardig burgerschap van mensen met een beperking. Goede zorg vraagt ook goed werkgeverschap. Op basis van medewerkerstevredenheidsonderzoeken, mogen wij ons al jaren 'beste werkgever' noemen.

Anders besturen en anders verantwoorden

We hebben onze organisatie zo ingericht dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de platte organisatie zijn belegd. In 70 kleine organisatieonderdelen (clusters) –  waar mensen elkaar kennen – is men het best op de hoogte van de wensen en de behoeftes van de individuele cliënt.  Met deze werkwijze staan we bekend om ons 'anders besturen'. Dat vraagt van een bestuurder het vermogen om ruimte en vertrouwen te geven in plaats van te willen beheersen en controleren. Naast 'anders besturen' willen we ook 'anders verantwoorden' om de administratieve lasten terug te dringen. Wij zoeken  iemand met durf, creativiteit en overtuigingskracht die dit intern en met externe partijen (zoals financiers) kan door ontwikkelen.

Wat zoeken wij?

Onze raad van bestuur bestaat uit drie leden. We hebben een vacature voor een bestuurder met ervaring in een organisatie waarin meerdere financieringsstromen samen komen, bij voorkeur in een zorgomgeving.
We zoeken iemand die zich gemotiveerd en inspirerend wil verbinden aan de visie en werkwijze van Esdégé-Reigersdaal. Hij/zij is consistent waar het de inhoudelijke waarden betreft en creatief in de mogelijke uitwerkingen. Iemand die ruimte geeft, eigen verantwoordelijkheid benadrukt, nieuwsgierig is, zich verbonden voelt met cliënten, verwanten en medewerkers en zaken niet ingewikkelder maakt dan ze zijn.
Hij/zij ziet uitdaging in complexe cliëntvragen die het gebruikelijke  financiële kader overstijgen en denkt hierover proactief mee. Het uitgangspunt moet te allen tijde het (individuele) belang van de cliënt zijn.
De nieuwe bestuurder staat midden in de organisatie, onderhoudt verschillende  contacten en heeft oprechte belangstelling voor cliënten en collega’s. Wij zoeken iemand die organisatie sensitief en verbindend is, met talent voor het vinden van draagvlak en gezamenlijke perspectieven. Het bestuur geeft direct leiding aan de 70 integraal eindverantwoordelijke clustermanagers en de leidinggevenden van ondersteunende afdelingen. In die rol heb je inzicht en vaardigheden nodig om, rekening houdend met die gedelegeerde verantwoordelijkheden, samenhang en samenwerking te borgen en de organisatie als geheel (financieel) gezond te houden.

Wie ben jij?

 • Je hebt  betrokkenheid bij mensen met een beperking en wat belangrijk is voor hun kwaliteit van leven
 • Je hebt oprechte belangstelling voor de mensen waar je mee werkt en waar je voor werkt
 • Je bent informeel, toegankelijk en prettig in de omgang
 • Je beweegt je net zo makkelijk tussen mensen met een beperking en onze medewerkers als tussen externe partijen  zoals  beleidsmakers en financiers
 • Je bent iemand die belang hecht aan samenhang en samenwerking om een gezamenlijk perspectief te verbinden aan afzonderlijke inspanningen
 • Je bent een onafhankelijk denker die creatieve oplossingen vindt buiten gangbare kaders
 • Je hecht waarde aan medezeggenschap
 • Je hebt een sterke persoonlijkheid die je inzet voor het gezamenlijk perspectief.

Wat kun je?

 • Je hebt aantoonbare financiële kennis op academisch niveau
 • Je hebt kennis van de financiering van een zorgorganisatie
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende positie, bij voorkeur in een zorgorganisatie
 • Je kunt strategisch opereren in een complexe externe omgeving met uitdagende vraagstukken
 • Je kunt in een complexe omgeving balanceren tussen vasthouden aan kernwaarden, meebewegen en overtuigen
 • Je kunt je goed verhouden tot een sterk gedecentraliseerde organisatie met een grote diversiteit
 • Je kunt zaken vanuit meerdere invalshoeken beschouwen en tot één perspectief verbinden
 • Je kunt zowel binnen als buiten de organisatie verbinden en inspireren
 • Je kunt overtuigd ruimte en vertrouwen geven en waar nodig aanspreken op resultaten
 • Complexe cliëntvragen die het gebruikelijke financiële kader overstijgen kun je als uitdaging benaderen en je kunt hierover proactief meedenken
 • Je kunt toegankelijk communiceren over complexe onderwerpen met elke belangrijke relatie (van zorgfinancier tot centrale cliëntenraad)
 • Je beschikt over voldoende kennis op het gebied van huisvesting/vastgoed in relatie tot een zorgorganisatie

Meer weten?

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met Nico Plug, voorzitter van de raad van bestuur (telefoonnummer 0226 332351)

Wil je een gevoel krijgen bij onze organisatie? Blader dan door de verhalen van Esdégé-Reigersdaal, https://www.esdege-reigersdaal.nl/verhalen. Of neem een kijkje in ons magazine Bladeren https://www.esdege-reigersdaal.nl/magazine

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de maatschappelijke opvattingen over honorering van bestuurders in de Zorg; WNT 2 is van toepassing.

Reactie

Je kunt je belangstelling voor de functie kenbaar maken door vóór 19 april as een motivatiebrief, voorzien van curriculum vitae te versturen via onderstaande button 'Reageer'

De gesprekken zullen in week 21 in de avonduren plaatsvinden.

Een psychotechnisch onderzoek maakt deel uit van de procedure.

Je ontvangt een bevestiging van je sollicitatie in je email. Heb je geen bevestiging ontvangen? Controleer dan ook je junkmail- en spamfolder!

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met...

Facebook Twitter Linkedin