Voordeelregelingen

Voordeelregelingen

Als je vrijwilliger bij ons bent dan kun je deelnemen aan een visiebijeenkomst die Esdégé-Reigersdaal met regelmaat organiseert.

Reis- en onkostenvergoeding

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk, maar gemaakte kosten worden in principe vergoed. Vooraf worden daar afspraken over gemaakt. Het kan dan om de volgende kosten gaan:
• reiskosten van en naar de locatie
• reiskosten voor een uitstapje met een cliënt
• entreegelden en/of eventuele consumpties tijdens een uitstapje
• cursusgeld
• kosten ten behoeve van activiteiten, bijvoorbeeld materiaalkosten

Kosten worden gedeclareerd op het hiervoor bestemde declaratieformulier. Dit formulier moet ingeleverd worden bij de leidinggevende. Hij/zij moet het formulier ondertekenen en draagt zorg voor de verdere afhandeling.

Download het  Declaratieformulier Reiskosten Vrijwilligers.

Het declaratieformulier onkosten is ook op te vragen bij de leidinggevende.

Hepatitis B

Binnen Esdégé-Reigersdaal werken ruim 1100 vrijwilligers. Sommigen van jullie werken individueel met cliënten, andere in een groep of doen werkzaamheden ten behoeve van de cliënt. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat je het vrijwilligerswerk op een prettige en veilige manier kunt uitvoeren. Daarom willen we je, net als alle betaalde medewerkers, de mogelijkheid bieden om je gratis te laten vaccineren tegen hepatitis B.

Wil je meer informatie over hepatitis B klik dan op onderstaande link
Rijks instituut voor Volksgezondheid

Wil je gebruik maken van het aanbod om gevaccineerd te worden voor hepatitis B, dan kun je contact opnemen met vrijwilligerswerk@esdege-reigersdaal.nl.

Personeelsvereniging

Als vrijwilliger mag je deelnemen aan de activiteiten van de personeelsvereniging (PV). Je betaalt alleen de kosten voor de activiteit, je lidmaatschap betalen wij. Meld je aan voor de digitale aankondiging via personeelsvereniging@esdege-reigersdaal.nl en blijf zo op de hoogte van alle activiteiten. In de aankondiging staat hoe je jezelf kunt opgeven voor de activiteit.

Korting op verzekeringen

Via Esdégé-Reigersdaal kun je profiteren van afspraken met Centraal Beheer Achmea en/of Univé.

Centraal Beheer Achmea

Esdégé-Reigersdaal heeft afspraken met Centraal Beheer Achmea gemaakt over een compleet pakket personeelsvoorzieningen met kortingen op verzekeringen, dagjes uit, financiële diensten en gemaksdiensten (bijv. reizen).
Voor meer informatie en offertes:
055-5798000 (schadeverzekeringen)
055-5798100 (levensverzekeringen en financiële diensten)
of kijk op www.centraalbeheer.nl

Univé

Ook heeft Esdégé-Reigersdaal een collectieve korting kunnen afspreken met Univé op meerdere particuliere verzekeringen. Mocht je bovendien meerdere verzekeringen bij Univé afsluiten dan profiteer je ook nog van extra premiekorting via het Premie Voordeel Plan.
Ga naar www.unive.nl/esdegereigersdaal voor een overzicht van alle verzekeringen. Je kunt ook bellen naar: 0592-348 999. Voor het collectiviteitsnummer kunt u contact opnemen met de medewerkers van het vrijwilligerswerk via 0226-332000.

Vertrouwenspersoon

Als Esdégé-Reigersdaal vinden wij het belangrijk dat als er iets is je dat bespreekt met de persoon die dat aangaat. Alleen op die manier kunnen we vragen beantwoorden en problemen oplossen; alleen op die manier komen we met elkaar verder.

Er zijn echter situaties die zo ingewikkeld zijn dat je dat niet alleen kunt. Wanneer zo’n situatie zich voordoet dan kun je een beroep doen op je contactpersoon op locatie, de clustermanager of een medewerker van de afdeling vrijwilligerswerk. Soms is dit echter ook niet mogelijk en heb je iemand anders nodig waar je je verhaal aan kwijt kunt. Als onderstaande grenzen zijn overschreden kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Onacceptabel is;

  • seksueel of seksueel getint contact met cliënten;
  • lichamelijk geweld of dreigen met lichamelijk geweld (tenzij om jezelf of anderen te verdedigen tegen lichamelijke agressie);
  • krenken, bedreigen, discrimineren, seksueel (of anderszins) intimideren
  • schenden van privacy, bijvoorbeeld op social media of andere openbare media door ervaringen te vermelden die herleidbaar zijn tot bestaande personen bij Esdégé-Reigersdaal.

Vertrouwelijk

Uiteraard zijn gesprekken met de vertrouwenspersoon (VP) geheel vertrouwelijk: jij mag uit het gesprek alles aan iedereen vertellen, de vertrouwenspersoon niets aan niemand. Vertrouwelijkheid heeft wel een grens: de vertrouwenspersoon moet de vertrouwelijkheid doorbreken als daarmee ernstige schade voor anderen voorkomen kan worden. Voor al het overige geldt: De vertrouwenspersoon doet niets zonder jouw kennis en instemming.

Contactgegevens

Facebook Twitter Linkedin